Gezinsbijdrage


"Geef voor je kerk!"

Elk jaar vragen wij u om mee te doen met de actie Kerkbalans. Dat doen we niet voor niets, want deze actie is van groot belang voor het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap en voor alle activiteiten die er in en rond de kerk plaatsvinden. Gelukkig geeft u elk jaar gul en daar zijn wij zeer dankbaar voor.

Het is altijd een beetje lastig om mensen om geld te vragen, maar aan de andere kant worden er ook kosten gemaakt op velerlei gebied. Dus in dat kader mag daar ook best een bijdrage voor worden gevraagd, want wij weten dat de activiteiten die worden ondernomen in onze geloofsgemeenschap op brede steun kunnen rekenen.

Daarnaast hebt u als donateur ook recht om te weten of uw geld op de juiste manier wordt besteed. Daarom kunt u ons altijd vragen om inzage te geven in de besteding van de financiŽn: wat is er het afgelopen jaar gerealiseerd, wat staat er te gebeuren, hoe worden de vrijwilligersgroepen gefaciliteerd, hoe besparen we kosten en hoe gezond is onze gemeenschap in financieel opzicht.

In 2019 is het thema van de actie Kerkbalans "Geef voor je kerk". De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee! Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Aangezien de kerk is aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling) is uw gift onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de belasting. Neem voor meer informatie hierover contact op met onze budgethouder Frans Stokkermans via .

Wij hopen dat u ook dit jaar weer gul geeft, zodat onze goed verzorgde liturgie in stand gehouden kan worden en er weer mooie activiteiten kunnen plaatsvinden ter ere van de Heer onze God en het Evangelie, want daar doen wij het voor!

Hartelijk dank!

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL 98 RABO 0304 7248 58 ten name van Martha en Maria-Nicolaaskerk Baarn.

Voor meer informatie: .
Parochienet Links Contact