Oecumene
Om de twee maanden is er interkerkelijk pastoresconvent.
  • Omdat we allen onze eigenheid hebben, maar allen ook dezelfde Vader, en omdat we allen achter dezelfde Heer Jezus Christus aangaan.
  • Omdat en opdat de heilige Geest in ons allen kan zijn.

Gelovigen komen elkaar ook tegen in de weeksluitingen van de grotere Baarnse tehuizen, bij de cantatediensten en bij gezamenlijke activiteiten.

Het wijzen op iets goeds bij de ander en het ondervinden ervan zal altijd verrijkend zijn.

Voor meer informatie:
Jean-Marie Stokkermans, te bereiken via .