Missie, Ontwikkeling, Vrede
Wil je echt Kerk zijn, dan kijk je verder dan je neus lang is: missie heet dat.

Contact met mensen elders en ontwikkeling en vrede, in Jezus' naam.

Let op:
  1. MOV (Missie Ontwikkeling Vrede) is absoluut verbonden met de aansporing ns iets te ontzeggen - en meer dan iets - vanuit onze verantwoordelijkheid om recht te doen aan elkaar en om goed samen te leven.
    MOV probeert onze ogen, ons hart en onze handen te openen: om de moed te gaan opbrengen het veilige wereldje te verlaten t.b.v. anderen. Anderen in ons eigen land en (nog veel schrijnender) in andere continenten, die ver onder het niveau moeten leven van wat wij hier als het bestaansminimum beschouwen.
  2. MOV laat bij tijd en wijle speciaal van zich horen. Rond Pinksteren en in oktober; ook in de tijd vr Pasen. En bij gelegenheid vaker. MOV vraagt dan om geldelijke giften voor een speciaal doel. Voor iets buiten Europa, of voor iets dat dichterbij is.
  3. We weten dat er mensen zijn die sowieso graag meedoen door het geven van een gift, omdat er bij onze werkwijze niets aan de strijkstok blijft hangen. Heerlijk en vooral doen!
    Rekeningnummer NL 79 RABO 0304 7047 33 ten name van Martha en Maria - H. Nicolaaskerk.

Meer informatie: Marion Burgman,

Missionarissen afkomstig uit onze parochie:

Bernard van Klaarwater
Adriaan Schouten
Piet van Oostrum
Rijk van der Wurff

Een van onze parochianen is ingetreden bij de Missionaries of Charity. Op verzoek van de congregatie gaan we er verder niet op in.