Heropening van de kerk
Op deze pagina vindt u informatie over de heropening van de Nicolaaskerk. Vanaf 1 juli gaan de vieringen weer beginnen, maar wel onder een set van maatregelen om de veiligheid van de kerkbezoekers zoveel mogelijk te kunnen garanderen. Hieronder leest u in chronologische volgorde wat deze maatregelen zijn en wat u zoal tegen zult komen.

Reserveren is verplicht
Aangezien het aantal beschikbare plaatsen in de kerk beperkt is (maximaal 100), wordt er gewerkt met een reserveringssysteem. Dit geldt alleen voor de eucharistievieringen in het weekend. Bij de overige vieringen is de verwachting dat het maximum aantal bezoekers niet zal worden gehaald, dus dan is er geen noodzaak om vooraf te reserveren. De bezoekers worden dan echter wel geteld, omdat de verplichting blijft bestaan om de 100 bezoekers niet te overschrijden.
U kunt reserveren voor een viering via marthamaria.nl/vieringen. Dit kan vanaf vier dagen voordat de viering plaatsvindt. Bij het reserveren ziet u ook hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn in de betreffende viering.
Mocht het zo zijn dat er geen plaats meer is, dan kunt u toch reserveren. U wordt dan op de wachtlijst gezet. Vervalt een reservering, dan kan het zijn dat u alsnog een plekje toegewezen krijgt. En mocht dat niet zo zijn, dan krijgt u voorrang bij de volgende viering.
Helaas zijn de maatregelen dusdanig streng, dat u zonder te hebben gereserveerd niet toegelaten kunt worden. Dit is enerzijds om te voorkomen dat mensen 'op goed geluk' toch naar de kerk komen en anderzijds omdat er een sluitende administratie moet zijn voor het geval dat er toch een besmetting plaatsvindt. Immers, dan moet inzichtelijk zijn welke andere bezoekers in de kerk zijn geweest om een besmettingsuitbraak te voorkomen.

Aankomst bij de kerk
Het is verstandig om tijdig naar de kerk te komen. Een half uur voor aanvangstijd kunt u al naar binnen. De verwachting is dat de administratieve handeling iets meer tijd kost dan normaal en we willen voorkomen dat er een opstopping ontstaat doordat iedereen op het laatst komt.
Op het kerkplein dient uiteraard 1,5 meter afstand te worden gehouden. Hiervoor is ook belijning op de grond aangebracht.

In het kerkportaal
Alle bezoekers komen binnen via de hoofdingang. De zij-ingang bij de dagkapel zal gesloten blijven. Voor rolstoelgebruikers et cetera geldt dat zij zich kunnen melden bij de hoofdingang. Zij zullen dan begeleid worden en via de zij-ingang naar binnen kunnen.
Wie spullen bij zich heeft voor de voedselbank, kan deze direct rechts naast de hoofdingang kwijt. Daar staan de manden klaar.
Vervolgens kunt u zich links aanmelden bij de tafel. Dit zal duidelijk aangegeven staan. Uw naam wordt dan gecontroleerd en afgestreept op de presentielijst die wij vanuit het reserveringssysteem hebben ontvangen.
Na het aanmelden dient u door te lopen naar de dispenser, waar u uw handen kunt ontsmetten. Dit is verplicht. Als u even de Mariakapel wilt bezoeken, doe dit dan voordat u naar de dispenser loopt.
U loopt vervolgens door via de tafel waar u desgewenst instructies en misboekjes kunt meenemen, richting de dubbele deuren. De zijdeuren zullen niet toegankelijk zijn en kunnen alleen bij nood als vluchtweg worden gebruikt.

In de kerk
Als u de dubbele deur door bent, mag u kiezen of u rechtsaf of linksaf wilt gaan, zolang er beschikbare plaatsen zijn. Het middenpad is niet toegankelijk. U kunt, nadat u een richting heeft gekozen, links een kaars aansteken bij het H. Hartbeeld of rechts bij Maria. Uiteraard dient u ook hier de 1,5 meter afstand te bewaren.
Let op: de looprichting is op de vloer aangegeven met pijlen. Het is belangrijk dat u niet tegen de richting in gaat lopen. U kunt dus niet bij Maria een kaarsje aansteken en dan vervolgens links in de kerk plaatsnemen.
U loopt door tot de persoon die de plaatsen aanwijst. Ga dus niet zomaar ergens zitten! Op de kerkbanken zijn aanduidingen aangebracht waar u kunt gaan zitten. Voor gezinnen gelden echter afwijkende regels. Dus om de goede orde te bewaren, is het belangrijk dat u doorloopt naar de plaatsaanwijzer en bij hem of haar de instructies opvolgt.
Heeft u speciale wensen (bijvoorbeeld als u in een rode stoel vooraan wilt zitten of wat dichter naar het toilet), dan kunt u deze aangeven bij de plaatsaanwijzer.

Tijdens de viering
In principe wordt er niet gelopen tijdens de viering (behalve voor toiletbezoek). Er is geen kinderwoorddienst, crèche of kinderkerk. Ook voor het uitreiken van de communie kunt u gewoon op uw plaats blijven; de priester komt langs.
Tijdens de viering is het niet toegestaan om te zingen. De muziek zal tot een minimum worden beperkt.
Om de kans op besmetting te minimaliseren, is het van belang dat de kerk goed geventileerd wordt. De ramen en deuren zullen daarom zoveel mogelijk open blijven voor frisse buitenlucht. Gelukkig is het zomer, dus u hoeft het daardoor niet koud te krijgen.

Na de viering
Het is van belang dat u na de viering de kerk verlaat via de beide uitgangen vóóraan: richting het Trefpunt voor de mensen die links zaten en via de zij-uitgang bij het Jozefaltaar voor de mensen rechts. Wie aan de linker kant van de kerk zat, kan bij het Trefpunt kiezen om daar direct naar buiten te gaan of binnendoor via de dagkapel te lopen om zo op het kerkplein uit te komen.
Omdat er tijdens de viering niet wordt gecollecteerd, staan er bij de beide uitgangen collectebussen klaar waar u uw gaven in kunt deponeren.
De bibliotheek blijft voorlopig gesloten en ook is er nog geen koffiedrinken na de mis.

Tot slot
Wij zijn blij dat we nu eindelijk weer samen eucharistie mogen vieren. Dat dit gepaard gaat met een set van regels, is helaas noodzakelijk voor ieders veiligheid. Maar wij hopen natuurlijk dat deze regels binnenkort verder versoepeld kunnen worden en dat de normale gang van zaken steeds meer terugkomt. Wij vragen niettemin uw begrip voor de overlast en hopen u snel te ontmoeten in de kerk.
Als u vragen heeft over de maatregelen, kunt u deze uiteraard bij ons kwijt.

Met een hartelijke groet,

De locatieraad en de pastoraatgroep