Nieuws rond het coronavirus
Zoals velen van u weten, heeft onze regering verregaande maatregelen getroffen in verband met het coronavirus. Deze maatregelen raken ook de kerken. Voor onze Nicolaaskerk betekent dit het volgende:
- Alle vieringen vervallen in de gehele parochie, dus ook in de Nicolaaskerk. Dit geldt ook voor de publiekelijke vieringen in de Goede Week. Deze maatregelen duren tenminste tot en met Pasen.
- Dagelijks is er op twee momenten gelegenheid tot gebed in de Nicolaaskerk, waarbij de bezoekers zoveel mogelijk verspreid dienen plaats te nemen (anderhalve meter afstand van elkaar). Dat is 's morgens van 11.00 tot 12.00 uur en 's middags van 14.30 tot 15.30 uur. Van Witte Donderdag tot en met tweede paasdag zal de kerk een groot deel van de dag open zijn voor gebed.
- Sommige vieringen gaan wel door, maar zijn niet toegankelijk voor kerkgangers. Wilt u deze beluisteren, dan kan dat via internet: ga naar kerkomroep.nl.
- Alle andere bijeenkomsten (catechese, koorrepetities, vergaderingen etc.) gaan tot nader order niet door.
- Wilt u de kerk blijven steunen nu het niet mogelijk is om bij te dragen via de collecte tijdens de vieringen, dan kan dat alsnog via de algemene website.De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de eucharistieviering op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend kunt u ook met onze eigen priester Roderick Vonhögen de mis meevieringen via livestream.
Ten slotte vragen de bisschoppen de gelovigen om het volgende gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken coronavirus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.


Klik hier voor meer informatie over de verlenging van de maatregelen tot en met Pasen.