Leeskring "Geloven 24/7"
In het jaar van het geloof, 2012-2013, uitgeroepen door de toenmalige paus Benedictus XVI, zijn we begonnen met het lezen van het Compendium, de samenvatting van de Catechismus van de Katholieke Kerk. Daar hebben we heel veel van geleerd en is ons enthousiasme om verder te lezen alleen maar groter geworden. Inmiddels zijn we zeven jaar verder en lezen we nog steeds belangrijke kerkelijke documenten.

Voor 2019/2020 heeft kardinaal Eijk het 'Jaar van de Eucharistie' uitgeroepen, dat begint op de eerste zondag van de Advent en eindigt met Christus, Koning van het heelal, 2020. De eucharistie is bron en hoogtepunt van ons katholiek leven. We lezen daarom de pastorale brief 'De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven' die de kardinaal bij gelegenheid van dit jaar heeft geschreven.

Vervolgens zullen we ons bezighouden met de encyclieken Ecclesia de Eucharistia van paus Johannes Paulus II uit 2003 over de eucharistie en Humanae vitae van paus Paulus VI uit 1968 over een juiste geboorteregeling. Daarna zullen we in overleg met elkaar afspreken welke documenten voor ons van belang zijn te lezen.

U wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. We lezen om de twee weken op de woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur.

Pieter Pouw
tel. 035-6946350