Bijbelgroepen
De Bijbel wordt het Boek der boeken genoemd. Het boek dat door Gods Geest geÔnspireerd is. De Bijbel bestaat uit twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Hierin staat hoe God met zijn volk, met ons, omgaat. Over zijn onmetelijke liefde voor ons.

De belangrijkste boeken zijn de vier EvangeliŽn in het Nieuwe Testament, omdat hierin de belangrijkste feiten van ons geloof beschreven staan. Over Jezus Christus, de Zoon van God. Jezus is voor ons gestorven aan het kruis maar op de derde dag daarna verrezen. Hij is de levende Heer. Hij is het die ons redt van de eeuwige dood en ons brengt naar God, onze Vader.

Alle andere boeken in de Bijbel hebben betrekking op Jezus. Door het Nieuwe Testament kunnen we het Oude Testament begrijpen. In totaal telt de Bijbel 72 boeken: 45 in het Oude Testament en 27 in het Nieuwe Testament.

"Wie de Bijbel niet kent, kent Jezus niet", is een oude uitspraak. Daarom wordt u uitgenodigd de Bijbel met ons te openen en erin te lezen. Samen proberen we te begrijpen wat er geschreven staat, maar tevens zoeken we naar antwoorden in ons dagelijks leven.

Momenteel zijn er drie bijbelgroepen. Bij alle drie de groepen kunnen belangstellenden aansluiten.

Bijbelleesgroep 1: van 10.15 tot 11.45 uur op donderdagochtend.

Bijbelleesgroep 2: van 9.30 tot 11.00 uur op donderdagochtend.

Bijbelleesgroep 3: van 20.00 tot 21.30 uur op maandagavond.Agenda voor het huidige seizoen:Neem voor meer informatie contact op met GabriŽlle Nieuwenhuis via of , of met MilŤne Nolet via .