Bčta-cursus
Wat is Bčta?
Veel deelnemers van de Alphacursus waren enthousiast en wilden een vervolg. Dit heeft geleid tot de Bčtacursus, een cursus om het geloof verder te verdiepen. Deze cursus staat voor iedereen open, ook als u niet eerder of al wat langer geleden aan een Alphacursus heeft deelgenomen.

Waar gaat het over?
Ongeveer 10 bijeenkomsten met onderwerpen als: De zeven sacramenten. Bidden en spiritualiteit. De eucharistie. Het kerkelijk jaar. Maria en de heiligen.

Hoe ziet een bijeenkomst eruit?
  • Informele ontvangst met een maaltijd of aangeklede koffie, waarbij het niet de bedoeling is om met elkaar over geloofszaken te spreken.
  • Inleiding over een van bovenstaande onderwerpen.
  • Gespreksgroep o.l.v. gespreksleider. Onderling respect en vertrouwen staan hierbij hoog in het vaandel. Geen discussie, wel uitwisseling. Samen op zoek naar antwoorden.
  • Gelegenheid tot het stellen van vragen.
  • Afsluiting met een korte gebedsviering.


Wat kost het?
De cursus wordt gratis aangeboden. Echter, aan hen die willen en kunnen, wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd ter bestrijding van de onkosten.

Indien een maaltijd wordt aangeboden, wordt een bijdrage gevraagd van ongeveer € 5,00. Uiteraard mag dit geen belemmering zijn waardoor u niet kunt deelnemen. Dus mocht het bedrag voor de maaltijd een financieel probleem voor u zijn, neem dan contact op met de leiding. Er zal discreet mee worden omgegaan.


Voor informatie en/of opgave:
Rosalien Knapen,