Alpha-cursus
Wat is Alpha?
Een eigentijdse cursus over kernpunten van
het christelijk geloof, in katholieke setting.
Kenmerkende woorden hierbij zijn:
ONTMOETEN - VRAGEN - ONTDEKKEN

Waar gaat het over?
Ongeveer 10 bijeenkomsten met onderwerpen als:
Wie is Jezus? Wat is geloven?
Bidden, hoe en waarom? De Bijbel lezen: waarom en hoe?
Hoe leidt God ons en geneest God ook vandaag nog?
En een bijeenkomst op zaterdag die geheel in het teken staat van de heilige Geest.

Hoe ziet een bijeenkomst eruit?
  • Informele ontvangst met een maaltijd of aangeklede koffie, waarbij het niet de bedoeling is om met elkaar over geloofszaken te spreken.
  • Inleiding over een van bovenstaande onderwerpen.
  • Gespreksgroep o.l.v. gespreksleider. Onderling respect en vertrouwen staan hierbij hoog in het vaandel.
    Geen discussie, wel uitwisseling. Samen op zoek naar antwoorden.

Voor wie?
Alpha is voor iedereen en niet gebonden aan leeftijd.
Voor hen die kennis willen maken met het christelijk geloof.
Voor hen die hun geloof willen opfrissen.

Waar?
In het Trefpunt, gelegen achter de Nicolaaskerk.

Wat kost het?
De cursus wordt gratis aangeboden. Echter, aan hen die willen en kunnen, wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd ter bestrijding van de onkosten.

Indien een maaltijd wordt aangeboden, wordt een bijdrage gevraagd van ongeveer 5,00. Uiteraard mag dit geen belemmering zijn waardoor u niet kunt deelnemen. Dus mocht het bedrag voor de maaltijd een financieel probleem voor u zijn, neem dan contact op met de leiding. Er zal discreet mee worden omgegaan.


Voor informatie en/of opgave:
Rosalien Knapen,