Nieuwsbericht
Klik hier voor meer nieuws
29/08/2023 - Vincentius in actie

Sinds kort is binnen onze geloofsgemeenschap een diaconiegroep actief. Op dit moment zitten daarin diaken Jan Nieuwenhuis, Pieter van den Hengel en Wilma Jansen-Lansdorp. Doel van de diaconiegroep is vooral geloofsgenoten die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben, te ondersteunen en te helpen.

Waarom de naam Vincentius?
Vincentius is een Franse heilige die leefde in de 17e eeuw. Hij stichtte verschillende congregaties. Als priester trok hij zich het lot aan van de armen, en ook van de slaven. Tegen zijn volgelingen zei hij: "Ik geef je als klooster de straat, als cel de ziekenkamers, als kapel de parochiekerk, als slot de gehoorzaamheid en als sluier de ingetogenheid."

Wat gaat de Vincentiusgroep doen?
Allereerst willen wij bekendheid krijgen, opdat mensen ons dan weten te vinden met hun noden en vragen. In het najaar komen we met een speciale actie. In een van de volgende Kerkvensters leest u daar meer over.
Daarnaast zijn we ook op zoek naar enthousiaste geloofsgenoten om onze groep te versterken! Armoede, eenzaamheid en geweld is er ook in ons rijke land. Samen, met uw hulp, kunnen we daar wat aan doen!