Nieuwsbericht
Klik hier voor meer nieuws
29/08/2023 - Even bijpraten

In het vorige Kerkvenster heeft u kunnen lezen dat de locatieraad uitbreiding heeft gekregen en nu kunnen wij opnieuw verandering melden in de bemensing. Want na twee termijnen van vier jaar zwaaien er twee oudgedienden af bij de pastoraatgroep: voorzitter Debbie Hays en lid Michel de Rijk.

Terugkijkend op de afgelopen acht jaar hebben beiden reusachtig veel werk verzet en grote verbeteringen doorgevoerd. Het is ondoenlijk om alles te noemen, maar het verbeteren van de organisatie mag zeker als wapenfeit worden geprezen. We hebben nu weer een goed lopende liturgiegroep waar beiden zitting in hebben, er is meer helderheid over de structuur en op het gebied van de ondersteuning van de groepen zijn ze allebei van grote waarde geweest. Daarnaast moet ook de coronatijd worden vermeld: een moeilijke periode waarin Debbie en Michel voor Ún achter de schermen steun en toeverlaat waren van de Nicolaasgemeenschap.

Gelukkig laten Debbie en Michel de pastoraatgroep niet verweesd achter. Het voorzittersstokje wordt overgenomen door Marten Terpstra, die kan rekenen op de steun en inzet van een goed gevulde pastoraatgroep.

Uiteraard hebben zowel Debbie als Michel de rest van hun taken binnen onze kerk en die blijven ze gewoon doen. Dus een afscheid is het geenszins. Maar voor hun bijdrage aan de pastoraatgroep zeggen we als gemeenschap: heel veel dank aan jullie allebei!!!