Nieuwsbericht
Klik hier voor meer nieuws
28/04/2022 - Reserveren ruimtes in de kerk

Nu de coronatijd voorbij is en alles weer is opgestart, wordt weer duidelijk dat er heel veel gebeurt in onze locatie. Helaas hebben we structureel gebrek aan ruimte, waardoor het nogal eens voorkomt dat ruimtes dubbel worden geboekt. Dat is natuurlijk vervelend, want als je denkt een ruimte te hebben gereserveerd maar die blijkt bezet te zijn, leidt dat tot teleurstelling.

Een van de problemen hierbij is dat er meerdere systemen naast elkaar bestaan. De een hanteert een papieren agenda, de ander Parochienet en sommige mensen gaan er van uit dat ze een ruimte kunnen gebruiken omdat ze er altijd zitten op die dag, ook al is dat nergens vastgelegd.

We hebben geconstateerd dat er twee dingen missen: een eenduidig registratiesysteem en een set van spelregels rondom reserveringen van ruimtes. Dit was een wens die al geruime tijd leefde onder parochianen en we zijn blij om te kunnen melden dat deze wens nu is gerealiseerd.

Concreet betekent dit dat vanaf nu alle reserveringen via Parochienet gaan. Dat is heel eenvoudig: wie een activiteit registreert in Parochienet, reserveert daarmee automatisch de bijbehorende ruimte. De meeste activiteiten worden al jaren in Parochienet geregistreerd door de vrijwilligers, dus wat dat betreft is er eigenlijk weinig nieuws onder de zon.

Wat wel nieuw is, is dat vanaf nu geldt dat het recht op gebruik van een ruimte vervalt als de activiteit niet is geregistreerd in Parochienet. Ook geldt in principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Voor het netjes afhandelen van eventuele conflicten zijn ook spelregels in het leven geroepen.

Dit alles is vastgelegd in een procedurebeschrijving die is rondgestuurd naar alle vrijwilligersgroepen en andere belanghebbenden. Als u deze beschrijving wilt raadplegen, kunt u kijken op Parochienet of contact opnemen met het secretariaat.

De komende tijd zal een overgangsfase zijn en waarschijnlijk zal niet alles direct vlekkeloos verlopen, bijvoorbeeld omdat sommige mensen nog niet op de hoogte zijn. Dat is niet erg. Met wat goede wil helpen we elkaar en als iedereen vertrouwd is met de nieuwe gang van zaken, plukken we er allemaal de vruchten van!

De locatieraad