Nieuwsbericht
Klik hier voor meer nieuws
21/04/2021 - Meimaand = Mariamaand

Hoewel het lenteweer nog even op zich laat wachten, nadert de maand mei met rasse schreden: de maand waarin van oudsher bijzondere aandacht wordt gegeven aan Maria. Vandaar dat mei ook wel de Mariamaand wordt genoemd.

Maria vraagt herhaaldelijk, op vrijwel elke plek waar zij is verschenen, om de rozenkrans te bidden. Daar willen wij als parochie graag gehoor aan geven! Zo wordt er inmiddels alweer bijna twee jaar lang na elke doordeweekse eucharistieviering aansluitend gezamenlijk de rozenkrans gebeden.
Daarnaast zal er ter ere van Maria in de maand mei van maandag tot en met vrijdag iedere avond de rozenkrans worden gebeden, gevolgd door de litanie van Loreto, de litanie van de heilige Maagd Maria. Omdat paus Franciscus dit jaar speciaal heeft toegewijd aan de heilige Jozef, zal afsluitend het gebed tot Sint Jozef worden gebeden.

Mariamaand extra tijden:
Maandag 19.30 uur
Woensdag 19.30 uur
Donderdag 19.00 uur

Telkens is er iemand die zal voorbidden. Inmiddels is de gewoonte ontstaan dat elk tientje spontaan door iemand in de kerk wordt voorgebeden. Zo groeien we in het gezamenlijk bidden. Van harte welkom als u zich geroepen voelt dit ook eens te doen!