Nieuwsbericht
Klik hier voor meer nieuws
24/03/2021 - Wie wil zingen?

Het is nu bijna een jaar geleden dat het coronavirus ons leven voor een deel lamlegde.
Heel opvallend is dat te zien aan de muziek. U mag sindsdien niet meezingen in de kerk, terwijl u dat misschien wel graag doet. Toch is het niet zo dat er helemaal niet gezongen mag worden. Bij elke viering mag er door maximaal vier mensen gezongen worden. Misschien zou u of jij dat wel willen, maar weten wij dat gewoon niet. Dat zou toch jammer zijn. Geeft u het dan even door! Dat mag ook aan ondergetekende. Want we weten dat er onder u zijn die heel mooi zingen, hoewel dat geen strikte voorwaarde is. Oh ja, misschien wilt u zich liever niet binden. Nou, dat hoeft ook niet, een enkele keer meezingen is al prima. Wel is het handig als u aangeeft van welke soort muziek u of jij(!) houdt. Er is zoveel mooie muziek. Bovendien: we doen het niet allereerst voor onszelf, maar ter ere van God. Tot horens!

Diaken Jan Nieuwenhuis