Nieuwsbericht
Klik hier voor meer nieuws
24/03/2021 - Kerkvernieuwing

Nu het met de coronacrisis langzamerhand de betere kant op lijkt te gaan, is het ook tijd voor ons als kerkgemeenschap om vooruit te kijken. Daarbij moeten we verder kijken dan enkel de herstart van het kerkelijk leven. Want los van corona hebben we ook in de Nicolaaskerk in Baarn te maken met ontkerkelijking en teruggang van het aantal gelovigen. Wij mensen zijn daarbij geneigd om vooral vast te willen houden wat we hebben en ons te verschansen achter de sterke wal van een rijk verleden.

De afgelopen jaren zijn twee boeken geschreven die ons kunnen helpen om een andere weg in te slaan: Als God renoveert (Divine Renovation, 2014) van de Canadese priester James Mallon, en Rebuilt (2013) van de Amerikaanse priester Michael White. Beide boeken gaan niet uit van het krampachtig vasthouden van wat we hebben en het afremmen van de teloorgang. Nee, beide boeken gaan uit van hoop, vernieuwing en groei. En met succes!

Medio maart is er een digitaal landelijk congres gehouden over parochievernieuwing, waar ook enkele leden van de pastoraatgroep en de locatieraad aan hebben deelgenomen. Om dit voort te zetten, gaan we een brede werkgroep inrichten om te bekijken hoe we de parochievernieuwing in onze eigen geloofsgemeenschap kunnen vormgeven.

Het speelveld is daarbij heel breed: van kwalitatief goede muziek, gastvrijheid, zorg voor elkaar en gemeenschapsvorming, tot het benutten van elkaars talenten, ons richten op de juiste zaken (dus ook dingen durven veranderen en zelfs durven stoppen) en goed leiderschap. Wat we willen bereiken, is dat we een stevig fundament leggen voor groei in de toekomst.

Inmiddels hebben de eerste ge´nteresseerden voor deze werkgroep zich al aangemeld. Maar er is plaats voor velen! Dus iedereen die mee wil denken: kom erbij. Het enige wat hiervoor nodig is, is een open blik met een positieve instelling. Want we kunnen groeien als kerk! Die missie hebben we van Jezus meegekregen en met Gods hulp gaat het ons lukken.

De Kerk in Nederland heeft weer mensen nodig die de handen uit de mouwen steken en de Blijde Boodschap willen verkondigen. En in een vorm die de mensen aanspreekt. Dus als u denkt: deze buitenkans wil ik niet voorbij laten gaan, neem dan contact op met de locatieraad of de pastoraatgroep!

De pastoraatgroep en de locatieraad