Nieuwsbericht
Klik hier voor meer nieuws
26/01/2021 - Bijdrage Kerkvenster

In onze locatie wordt het Kerkvenster goed gewaardeerd. Dat doet ons plezier. Meerdere mensen geven aan dat zij graag iets extra's willen geven om de kosten voor het Kerkvenster te dekken zodat het ook op papier kan blijven verschijnen.
Als u wilt bijdragen, kunt u uw gift overmaken op rekening NL98 RABO 0304 7248 58 ten name van Martha en Maria - Nicolaaskerk Baarn onder vermelding van Kerkvenster, zodat wij ook weten waar uw bijdrage voor bestemd is.
Hartelijk dank voor uw gift!