Nieuwsbericht
Klik hier voor meer nieuws
15/12/2020 - Dankwoord

Beste medeparochianen,
Op 19 november mocht ik vieren dat ik 25 jaar diaken ben. Omdat er per viering slechts 30 kerkgangers mochten komen, heb ik het in drieŽn gevierd: ook op 14 en 15 november. Elke keer heb ik in de preek ťťn van de drie aandachtsvelden van de diaken belicht: diaconie van het woord, van de liefdewerken en van de liturgie. Met als leidend thema de woorden van Jezus: 'Ik ben als degene die bedient.'
Verbaasd en verrast was ik over de vele attenties en felicitaties, de hulpvaardigheid bij de vieringen, en bovenal de aanwezigheid van het hele pastorale team. Versteld stond ik over de velen die in ruime mate een bedrag gestort hebben op het 'fonds voor acute hulp'. Ik beschouw dat als een signaal dat u zich bewust bent van de opdracht die wij als christenen hebben om onze naaste in woord en daad nabij te zijn. Mede namens mijn vrouw GabriŽlle dank ik u hartelijk.
Moge God met u zijn, zeker nu wij naar Hem uitkijken en Hem verwachten.

Jan Nieuwenhuis, diaken