Lezingen van de dag
zo ma di wo do vr za
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Lezingen van 29 juli 2021

Maandag in week 17 door het jaar

Gedachtenis van de heilige Marta
Marta van BetaniŽ was samen met haar zus Maria en broer Lazarus bevriend met Jezus. Marta wordt genoemd in het evangelie van Lucas en van Johannes. Ze is het prototype van de bedrijvige gelovige. Haar zuster Maria staat daarentegen voor de contemplatieve gelovige, omdat zij - liggend aan de voeten van de Heer - luistert naar diens woorden. "Marta, Marta, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen. Slechts ťťn ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen, en het zal haar niet ontnomen worden," zegt Jezus (Lc. 10, 38-42).


Eerste lezing: Uit het boek Exodus, Eerste lezing uit het boek Exodus, 40, 16-21. 34-38.
In die dagen bracht Mozes alles ten uitvoer zoals de Heer had voorgeschreven. De woning, de tent van samenkomst, werd opgesteld in de eerste maand van het tweede jaar, op de eerste van de maand. Mozes liet de woning opstellen: men plaatste de voetstukken, bevestigde de schotten, bracht de verbindingslatten aan en richtte de palen op. De tent werd over de woning gespannen en daaroverheen werd het tentdak gelegd, zoals de Heer Mozes bevolen had. Mozes legde de verbondsakte in de ark, schoof de draagstangen aan de ark en legde er de dekplaat op. Hij bracht de ark in de woning, hing het voorhangsel op zodat de ark met de verbondsakte, naar het bevel van de Heer, aan het gezicht werd onttrokken. Toen overdekte de wolk de tent van samenkomst en vulde de heerlijkheid van de Heer de woning. En Mozes kon de tent niet binnengaan, want de wolk rustte erboven, en de heerlijkheid van de Heer vulde de woning. Op heel hun tocht trokken de IsraŽlieten telkens pas verder als de wolk zich van de woning verhief. Als de wolk zich niet verhief, bleven zij wachten. Op heel hun tocht rustte overdag de wolk van de Heer boven de woning, maar 's nachts was er een vuurgloed, die zichtbaar was voor alle IsraŽlieten.


Tussenzang: Ps. 106 (105), 19-20. 21-22. 23.
Antifoon:Verheerlijkt de Heer, omdat Hij ons weldoet.

Het volk maakte een heilig kalf bij de Horeb
en wierp zich neer voor een gietsel van goud.
Hun Glorie ruilden zij tegen een afgod,
het beeld van een grasetend rund.

Zij waren vergeten dat God hen gered had,
Hij die in Egypte zijn macht had getoond;
die wonderdaden verricht had in Cham
en bij de Rietzee verbazende dingen.

Hij dacht er al aan hen los te laten
toen Mozes, zijn vriend, tussenbeide kwam.
Die pleitte voor hen om hen niet te verdelgen
en wendde Gods toorn van hen af.


Alleluia: Joh. 8, 12b.
Alleluia. Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer. Wie Mij volgt zal het levenslicht bezitten. Alleluia.


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 11, 19-27.
In die tijd waren vele Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten over het verlies van hun broer. Zodra Marta hoorde dat Jezus op komst was, ging zij Hem tegemoet: Maria echter bleef thuis. Marta zei tot Jezus: Heer, als Gij hier waart geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat wat Gij ook aan God vraagt, God het U zal geven. Jezus zei tot haar: Uw broer zal verrijzen. Marta antwoordde: Ik weet dat hij zal verrijzen, bij de verrijzenis op de laatste dag. Jezus zei haar: Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit? Zij zei tot Hem: Ja, Heer, ik geloof vast dat Gij de Messias zijt, de Zoon van God die in de wereld komt.

of:

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 10, 38-42.
In die tijd kwam Jezus in een dorp waar een vrouw, die Marta heette, Hem in haar woning ontving. Ze had een zuster, Maria, die - gezeten aan de voeten van de Heer - luisterde naar zijn woorden. Marta werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen, maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei: Heer, laat het U onverschillig dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dan dat ze mij moet helpen. De Heer gaf haar ten antwoord: Marta, Marta, wat maakt ge u bezorgd en druk over veel dingen. Slechts ťťn ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet ontnomen worden.