Bronnen
  • Mr. C.C.M. Collard: De kerk van de heilige Nicolaas te Baarn, 1980.
  • J.A. Kolkman, pastoor: De Ramen van de H. Nicolaaskerk te Baarn, 1990.
  • Fred Gaasbeek e.a.: Baarn; geschiedenis en architectuur, 1994.
  • H. Bronkhorst: Schilderij van een kerk die niet meer bestaat; artikel in Tijdschrift van de Historische Kring "Baerne", september 1994.
  • Parochiegids H. Nicolaas te Baarn, 1998.
  • J.A. Kolkman, pastoor: Het moza´ek van de H. Nicolaaskerk te Baarn, 2000.
  • 'Hoe lief is mij uw woning Heer'; uitgave b.g.v. het 100-jarig bestaan van de Nicolaaskerk, 2005.
  • www.baarn.nl
  • www.heiligen.net

Terug naar Historie