De dagkapel
In 1974 is door aannemer Van de Grift uit Soest de dagkapel opgetrokken met gebruikmaking van de afgebikte stenen van de oude pastorie. Het houten gebinte is gemaakt door de heer Wijnhoff uit Soest. De kapel biedt plaats aan 40 mensen. Het gebrandschilderde raam heeft pastoor Kaarsgaren in 1946 gekregen en was toen geplaatst halverwege de trap in de door hem verbouwde pastorie. Het is vervaardigd door Abr. Stokhof de Jong en stelt de H. Nicolaas voor met voor hem drie kinderen in een kuip, achter hem het huis met drie meisjes voor het raam en de zak met goud. Aan de onderkant is het gevecht met de concilievaders op het Concilie van Nicea in 325 uitgebeeld.


De icoon van het Laatste Avondmaal is geschilderd door Jan Aubel uit Sittard en aangeschaft in 1994. De dagkapel is gewijd op 1 november 1996 en sindsdien wordt het Allerheiligste er bewaard. Daartoe is toen een tabernakel geplaatst, geschonken aan pastoor Kolkman bij gelegenheid van zijn 40-jarig priesterfeest. Het schilderij met daarop Maria met kind is een reproductie van de icoon van de Moeder Gods van Wladimir. Het kruisbeeld is vervaardigd door de heer H. van Harten. Op 1 juli 2011 is een ander altaar geplaatst.Terug naar Historie