De ramen
De kerk heeft zeven gebrandschilderde ramen: vijf rond het hoofdaltaar in het priesterkoor, één boven het Maria-altaar en één boven het Jozefaltaar. De vijf ramen in het priesterkoor beelden het mysterie van het verlossingswerk door Jezus Christus uit, vanaf de zondeval van de eerste mens tot de nederdaling van de heilige Geest op Pinksteren. De bovenste helft van ieder raam beeldt een tafereel uit het Nieuwe Testament uit, de onderste helft de aanduiding daarvan in het Oude Testament.

Het belangrijkste raam, de kruisdood van Christus, staat boven het hoofdaltaar en is in 1906 geschonken door de heer en mevrouw Sutorius. Ook schonken zij in 1906 de ramen boven het Maria-altaar en het Jozefaltaar.

Eveneens in 1906, bij gelegenheid van het 40-jarig priesterfeest van pastoor Kok, schonken de parochianen hem het 'Paasraam' en mevrouw Van de Braak-Meijer het 'Driekoningenraam'. In 1916 bij het 50-jarig priesterfeest van pastoor Kok schonken de parochianen hem het 'Pinksterraam' en mevr. Schölvinck het raam met de Annunciatie.

Kijk voor meer informatie op de restauratiepagina De schenkers van de ramen belicht.

De zeven ramen zijn alle vervaardigd door F. Nicholas en Zonen te Roermond.

Lees ook het boekje dat pastoor Kolkman heeft geschreven over de ramen (in pdf, ruim 10 Mb).

Op 8 maart 2010 werd begonnen met de restauratie van de zeven gebrandschilderde ramen boven het priesterkoor. Het werk werd gedaan door Glazeniersbedrijf Koos Reijers uit Harderwijk (glas-in-loodramen) en het Baarnse bouwbedrijf Tom van Garderen (steigers en metselwerk). In juni 2011 was dit gereed.


Terug naar Historie