Het interieur van de vorige kerk
Op het priesterkoor stond een uit marmer gebeeldhouwd hoofdaltaar met een neogotisch tabernakel dat werd geflankeerd door twee beelden van engelen uit 1865, gebeeldhouwd door Jos. Graven uit Den Bosch en geschonken door B. Moormann-Krantz.

D.O.M.
B.
Moormann-
Krantz
1865


Bovenstaande regels staan gebeiteld in de zijkant van het hoofdaltaar. De afkorting D.O.M. staat voor Deo optimo maximo: voor de hoogste, grootste God. De heer Peter Paul Moormann vertelde in januari 2005 het volgende: "Ik herinner me dat mijn vader beweerde dat de twee engelen het gezicht hadden van tante Agnes [waarschijnlijk de weduwe Agnes Moormann-Ten Brink, die later met Anton Sinkel hertrouwd is, van de beroemde Winkel van Sinkel] en tante Bernardine [Barendina Krans, die getrouwd was met Eduard Moormann en zich Krantz noemde; zij woonden in Huize Peking]. Ik heb gekeken, maar de gezichten zijn vrijwel identiek en lijken niet naar iemands evenbeeld gemodelleerd te zijn. Ik ben echter voorzichtig geworden met alles direct in twijfel te trekken, want veel waarover wij als kind gelachen hebben en als grootspraak afgedaan hebben, blijkt toch te kloppen en is zelfs gedocumenteerd."

De altaartafel van het Maria-altaar dateerde van 1886 en was geschonken door de heer B. Meijer. Op de muur achter het hoofdaltaar waren beelden geschilderd in Byzantijnse stijl met een gouden grond. Boven het altaar was een Christusbeeld geschilderd tijdens zijn verheerlijking op de berg Tabor en daarnaast de vier evangelisten. Boven het Maria-altaar Maria met Jezus in haar armen. Al deze schilderingen alsmede de kruiswegstaties waren in 1861 geschilderd door Antonius Brouwer uit Hilversum. Het marmeren altaar, de altaartafel van het Maria-altaar en de kruiswegstaties zijn in de huidige kerk geplaatst. De gewelven waren met gouden sterren beschilderd. Tegen de rechterwand stond een neogotisch houten gebeeldhouwde preekstoel die met een trapje bestegen kon worden. Op de panelen van de achthoekige kuip waren staande heiligen aangebracht. Op de trapleuning stond een houten beeldje van een zittende figuur met een boekrol in de hand, waarschijnlijk een evangelist. Het klankbord boven de preekstoel werd bekroond met een beeld van een zegenende Christus. Deze preekstoel was een schenking van de heer Heymeyer in 1885.


In de kerk stonden vooraan stoelen en achteraan knielbanken. Aan de zijwanden van het schip zaten smeedijzeren versierde armen van kandelaars. Daarin zaten kaarsen voor de verlichting. In het midden van de kerk hing een metalen luchter met kaarsen.


Terug naar Historie