Het exterieur van de huidige kerk
De huidige kerk is uitgevoerd in een neogotische stijl. De vensters zijn voorzien van spitsbogen en hebben gebrandschilderde ramen. De daken zijn gedekt met leien. De voorzijde heeft een achthoekige toren met spits aan de ene zijde. Aan de andere zijde staat een laag vierkant torenvormig bouwwerk. Deze toren is aanvankelijk door geldgebrek niet afgebouwd. In de Tweede Wereldoorlog is, naar men zegt, beloofd de toren af te bouwen indien Baarn ongeschonden uit de oorlog zou komen. Na de oorlog is er op particulier initiatief gecollecteerd. De opbrengst zou f. 7000,-- hebben bedragen. Pastoor Kaarsgaren noch pastoor Snelder hebben echter daadwerkelijk actie tot afbouw ondernomen.

In 2007 werd, in het kader van de restauratie, het gehele dak van nieuwe leien voorzien en werden de zinken goten, het loodwerk, de dakkapellen etc. vervangen. Op het dak boven het priesterkoor werden 129 leien met persoonlijke teksten van parochianen en van kardinaal A.J. Simonis geplaatst. Ook werd de spits van de achthoekige toren voorzien van een windhaan.

Het kerkgebouw is een gemeentelijk monument.Terug naar Historie