Het exterieur van de vorige kerk
De vorige kerk was een eenbeukige kerk met steunberen tegen de zijmuren en de toren. De toren, in drie geledingen, had een torenspits, naar het model van de kerk op de Brink. De hoofdingang was onder de toren. Het was een vroege neogotische kerk met spitsboogvensters en galmgaten in spitsbogen.Terug naar Historie