De periode vanaf 1905
Pastoor Kok ging op 1 maart 1921 om gezondheidsredenen met emeritaat. Hij werd op 1 september 1921 opgevolgd door pastoor J.G.Th. van Oppenraay.

In 1934 werd de kerk in vele kleuren beschilderd en werd een groot deel van de banken vernieuwd. Dit was mogelijk door de giften van de parochianen bij gelegenheid van het 12Ĺ-jarig pastoorschap van pastoor Van Oppenraay.

Op 1 december 1945 ging pastoor Van Oppenraay met emeritaat.

Hij werd opgevolgd door pastoor I.P.J. Kaarsgaren. Onder zijn pastoorschap werden er talrijke zaken vernieuwd en veranderd. Zo vonden er vernieuwingen plaats aan het orgel, werd een groot deel van de paramenten vervangen en werden er een nieuwe preekstoel en nieuwe communiebank geplaatst. Tevens werd in 1947 de pastorie verbouwd en kwam daar centrale verwarming in. Hij richtte de actie 'Offervuur' op om de opluistering en verzorging van de kerkelijke plechtigheden te verbeteren. Voorts zette hij zich in om de gelovigen meer bij de liturgie te betrekken door invoering van een scholing in de Gregoriaanse volkszang.

In 1950 werden er drie luidklokken aangeschaft, die 21 mei 1950 werden gewijd.

De bevolkingsgroei van Baarn deed de behoefte ontstaan aan het stichten van een tweede parochie. In oktober 1958 werd onder meer daartoe een terrein aan de Bremstraat gekocht. De aankoop van deze grond en realisering van deze kerk werd door vele giften mogelijk gemaakt. Op 23 december 1962 werd de kerk aan de Maatkampweg, toegewijd aan Maria Koningin, in gebruik genomen.

In 1967 ging pastoor Kaarsgaren met emeritaat en werd hij opgevolgd door pastoor C.E. Snelder. Deze trof een kerk en een pastorie aan waarvan de bouwkundige toestand ernstige zorgen baarde. Er ontstond een discussie over het lot van de kerk: sluiten en afbreken of doorgaan na restauratie dan wel in nieuwbouw. In januari 1972 besloot het kerkbestuur tot restauratie. Het priesterkoor werd vergroot, een portaal achter in de kerk opgericht, de kerk werd geschilderd en er kwamen nieuwe banken en kroonluchters. Gedurende bijna een jaar werkten parochianen avond aan avond eigenhandig aan de vernieuwing van hun kerk. Op 18 december 1972 werd de voltooiing plechtig gevierd.

De oude pastorie was door de slechte fundering verzakt en gescheurd, zodat herstel ook financieel niet zinvol meer zou zijn. In 1974 werd tot de bouw van een nieuwe pastorie besloten. Architect was de heer A.D. Zuiderhoek uit Baarn. Met de oude, door vele parochianen afgebikte stenen van de gesloopte pastorie werd de dagkapel opgetrokken.

In die tijd werd ook de behoefte gevoeld aan een eigen gemeenschapsruimte. Naar ontwerp van wederom architect Zuiderhoek werd een bij de nieuwe pastorie passend gebouw neergezet. In 1975 was het Trefpunt gereed.

In 1985 ging pastoor Snelder om gezondheidsredenen met emeritaat. Hij werd in september 1986 opgevolgd door pastoor J.A. Kolkman.
In de jaren daarna groeide het aantal parochiŽle medewerkers enorm. In het jaar 2000 waren dat er zo'n 300, vrijwel gelijkelijk verdeeld over mannen en vrouwen.
Op 19 november 1995 werd de heer J.A.M. Nieuwenhuis in de Nicolaaskerk door zijne eminentie Adrianus kardinaal Simonis tot permanent diaken gewijd. Sindsdien is hij als zodanig in de parochie werkzaam.
In 2005 werd het 100-jarig bestaan van de kerk met een uitgebreid programma voor jong en oud gevierd. Op 24 juli van datzelfde jaar vierde pastoor Kolkman zijn 50-jarig priesterfeest.

Na de eeuwwisseling was het honderdjarige gebouw duidelijk aan een grote onderhoudsbeurt en restauratie toe. Ten behoeve van de restauratie van de kerk werd een stichting opgericht.

Op 1 mei 2010 ging pastoor J.A. Kolkman met emeritaat en werd hij opgevolgd door pastoor A.J. Huitink.

Op 25 juli 2010 werd het 55-jarig priesterfeest van em. pastoor Kolkman gevierd. Door de hoofdcelebrant, aartsbisschop mgr. W.J. Eijk, werd bekendgemaakt dat em. pastoor Kolkman door paus Benedictus XVI was benoemd tot erekapelaan van de Heilige Vader.

Terug naar Historie