De periode van 1861 tot 1905
Baarn telde in 1795 dus 995 inwoners, in 1840 waren dat er 2065, waarvan 1100 rooms-katholieken. In de volgende jaren bleef het aantal inwoners toenemen. In 1853 werd de bisschoppelijke hiėrarchie in Nederland hersteld en kreeg Nederland opnieuw bisdommen, waardoor het kerkelijk leven zich kon gaan ontplooien. Omdat het Santvoortse kerkje te klein werd en bovendien wat ver van de dorpskern af lag, werd onder pastoor J.H. Nieuwenhuis (1856-1871) besloten tot de bouw van een nieuwe kerk aan de Schapendrift, nu de Kerkstraat.

De aanbesteding vond plaats op 15 maart 1860 voor het bedrag van f. 17.568,--. Voor het oude kerkhof bij het Santvoortse kerkje, dat vanaf 1829 in gebruik was geweest, kwam het huidige kerkhof aan de Joh. Vermeerlaan in de plaats.

Op 12 mei 1861 kon de nieuwe kerk in gebruik worden genomen. Het kerkgebouw werd toegewijd aan de patroonheilige van de vroegere katholieke kerk op de Brink, tevens de schutspatroon van Baarn, de H. Nicolaas. Naast de kerk werd een pastorie, een statig typisch negentiende-eeuws herenhuis, opgetrokken, waarvoor pastoor Nieuwenhuis op 6 augustus 1861 de eerste steen legde.

Op 5 augustus 1871 overleed pastoor Nieuwenhuis. Op 4 september werd hij opgevolgd door pastoor A.J.F. Oosterbaan, die na zijn overlijden op 25 januari 1891 werd opgevolgd door pastoor P.J.C. Kok.

De bevolkingsgroei had zich inmiddels voortgezet, waardoor de kerk reeds na ongeveer dertig jaar te klein was geworden. Besloten werd tot nieuwbouw op dezelfde plaats. Op 19 december 1903 vond de aanbesteding plaats voor de som van f. 74.690,--. De architect was W.G. Welsing uit Arnhem en de aannemer J.W. Kocken uit Tilburg. Een schoenenloods deed in de periode tussen de afbraak van de oude kerk en de ingebruikneming van de nieuwe dienst als hulpkerk.

De eerste steenlegging voor de nieuwe kerk vond plaats op 28 mei 1904 door pastoor Kok. Al op 30 maart 1905 kon de kerk, die uiteraard evenals de vorige aan de H. Nicolaas was toegewijd, geconsacreerd worden.

Terug naar Historie