Collectantencollege
Na de preek en voorbeden begint de 'liturgie van het altaar' of anders genoemd de 'liturgie van de eucharistie'. Brood en wijn worden aangeboden aan God.

"Ze zijn in zekere zin het symbool van alwat de eucharistievierende gemeenschap van haar kant als gave aan God aanbiedt en Hem als geestelijk offer opdraagt. Het is daarom van belang dat dit, in strikte zin eerste moment van de liturgie van de eucharistie, ook door de deelnemers met het hart beleefd en in daden uitgedrukt wordt. Daartoe dient de zogenaamde gavenprocessie. Dit besef dat zij het zijn die de offergaven aandragen, dient vervolgens heel de mis levendig te blijven"
paus Johannes Paulus II

Daarom worden in dit gedeelte van de eucharistieviering uw gaven opgehaald, in onze locatie in de vorm van geld. De collecte dus.

Bij ons geen collecte zonder collectanten. In iedere mis zitten ze op de voorste bank in het middenschip. Ongeveer twintig dames en heren zetten zich hiervoor in. Eenmaal komen ze met een mandje langs. Incidenteel ook tweemaal. De eerste collecte is voor de locatie, maar ook voor het bisdom, want iedere locatie is verplicht mede het bisdom te onderhouden. De opbrengst van de tweede collecte is voor bijzondere projecten.

Na de mis gaan twee collectanten het geld naar de kluis brengen.

Tijdens bijzondere vieringen, zoals bij huwelijk en overlijden, zijn er ook collectanten aanwezig.

Regelmatig hebben de collectanten een contactavond.

De algehele organisatie is in handen van Jacqueline van den Eshof. Zij is rechtstreeks te bereiken via .

Klik hier om naar het subweb van collectanten op Parochienet te gaan (login vereist). Hier vindt u onder andere het collectantenrooster.