Verzorgers
Het woord "koster" komt uit het Latijn (custos = bewaker): het is de persoon die met de dagelijkse zorg voor het kerkgebouw en de eredienst belast is. Jaren geleden hadden wij ook een koster die in een ambtswoning woonde naast de kerk. Tegenwoordig is het 'kosterswerk' in stukken verdeeld. De zorg voor alle praktische zaken om op zon- en feestdagen de vieringen goed te laten verlopen, wordt behartigd door mannen, verzorgers genoemd, die dit bij toerbeurt verzorgen.

Zij openen de kerk, luiden de klokken en zorgen dat de verlichting en de geluidsinstallatie aanstaan. Ze steken de kaarsen aan en zorgen dat alles wat nodig is voor de viering op de juiste plaats staat. Zo hangen zij de liturgische kleding in de sacristie en leggen die klaar; zij zetten het liturgisch vaatwerk klaar. Na de viering ruimen zij alles weer op, sluiten af en zorgen ervoor dat alles netjes wordt achtergelaten.

De verzorgers zijn aangesteld tot buitengewoon bedienaar van de heilige communie, zij mogen dus meehelpen met het uitreiken van de communie.

Contactpersoon voor de verzorgers is Laurens Nieuwenhuis, bereikbaar via .


Klik hier om naar het subweb van de verzorgers op Parochienet te gaan (login vereist). Hier vindt u onder andere het rooster van de verzorgers.