Misdienaars
De misdienaar heeft een bijzondere taak.

Hij is een dienaar bij de eucharistieviering.

Misdienaar van de mis. Hij bidt hardop de gebeden die de mensen ook bidden. Hij gaat knielen, zitten, staan, zodat de mensen kunnen zien wanneer zij dat ook moeten doen. Hij brengt de kelk en de hostieschaal naar het altaar en reikt de ampullen met wijn en water aan de priester/diaken aan. Hij zorgt voor de handwassing en belt bij voorname delen van de mis. De mis is het offer waarin Christus zichzelf onder de uiterlijke gedaanten van brood en wijn op onbloedige wijze door de priester aan zijn hemelse Vader als offer opdraagt. Als dienaar ben je daar dus heel nauw bij betrokken.

Misdienen kun je in je gewone kleren doen, maar bijna altijd dragen misdienaars een toog en daaroverheen een superplie (kleding die bij vieringen gedragen wordt, worden liturgische gewaden genoemd).

Misdienaar ben je niet zomaar. Jongens en meisjes die het vorig jaar hun eerste communie hebben gedaan, komen hiervoor in aanmerking. Bij grote kerkelijke feestdagen zijn zij eerst toortsdrager, dat wil zeggen zij lopen in de processie mee in een rode toog met superplie achter de acolieten die de wierook en het kruis dragen. Bij de consecratie knielen zij voor het altaar in een halve cirkel en hebben dan een toorts in de hand en vormen zodoende een erewacht. Dit om een beetje ingewerkt te worden. Na enige bijscholing en instructies kunnen zij misdienaar worden. Acolieten zijn oudere misdienaars, zij dragen bijvoorbeeld het processiekruis en het wierookvat bij gelegenheden.

Contactpersoon voor de misdienaars is Marc Nieuwenhuys, bereikbaar via .

Klik hier om naar het subweb van de misdienaars op Parochienet te gaan (login vereist). Hier vind je onder andere het misdienaarsrooster.

Klik hier voor foto's van de zomerbarbecue 2010.