Informatie
Krugerlaan 13

Smurfenkerststal

Op hun zoektocht naar onderdak, hebben Jozef, Maria en de ezel zo ver moeten doorlopen dat zij helemaal in Smurfenland terecht zijn gekomen. Daar konden ze eindelijk tot rust komen op een plek die eigenlijk voor de dieren bestemd was, een plek waar het kindeke Jezus geboren kon worden. Ook de drie koningen vonden de stal in Smurfenland. Zij hoefden alleen maar de ster te volgen.

De nieuwsgierige smurfen stroomden toe, maar durfden niet heel dichtbij te komen. Zoiets hadden ze nog nooit gezien. Ook al begrepen ze het niet, ze waren direct onder de indruk van de overweldigende heilige sfeer die daar om die stal hing.

De meest wijze smurfen probeerden in de grot te weten te komen wat hier aan de hand is. Van de oude Grieken hadden ze geleerd dat je klaarheid kunt krijgen over een mysterie door in het donker in een plas water te staren.


Naar deelnemende stallen