Informatie
Dalweg 25

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. (Lucas 2:15,16)

Op het paneel hebben de herders Bethlehem, liggend op de heuvel, bijna bereikt. Er zitten een aantal verwijzingen in naar de Bijbel:
  • God wordt in het Oude Testament 'rots' genoemd. Ook zegt Jezus dat je, wanneer je niet alleen luistert maar ook handelt naar zijn woorden, lijkt op een man die zijn huis op een rots bouwt.
  • Jezus wordt door de apostel Paulus vergeleken met een olijfboom.
  • Jezus vergelijkt zichzelf met een wijnstok, waardoor alle gelovigen, die als takken zijn, leven ontvangen.
  • Jezus zegt dat Hij de goede Herder is en de mensen schapen. De schapen op het schilderij zijn allemaal verschillend, net als mensen: jong en oud, dik en dun, groot en klein, wit, gespikkeld en bruin. Het soort schapen op het schilderij komt voor in IsraŽl. Herders hoedden in Jezus' tijd hun schapen door zowel voor- als achterop te lopen. Ze hadden een staf in hun hand om de schapen te leiden en een stok om de schapen tegen roofdieren te beschermen. Ze droegen een warme jas voor de koude nachten in de buitenlucht.
  • Jezus zegt dat Hij het licht is voor deze wereld.

Het schilderij is gemaakt door Saskia Ebing (saskiaebing.nl)


Naar deelnemende stallen